TÜSİAD’IN Endüstri 4.0 Raporu ve Çözümleri


TÜSİAD’ın “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” çalışması yayınlandı. Rapora göre dijital dönüşüm yarışını önde götüren batılı ülkeler gerekenlere odaklanmış olup önemli bir yol kat etmiş iken biz daha düşünme arifesindeyiz ama dönüşümün getireceği avantajlar konusunda farkındalığımız oldukça yüksek. Yani batılı ülkelere yetişmemiz için önümüzde çok uzun bir yol var.

Dijital dönüşümü mümkün kılan 11 teknolojinin giderek ucuzlamıştır ve hiç olmadığı kadar ulaşılabilir hale gelmiştir. Siber-fiziksel sistemler dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Yerli şirketler en büyük engeli yatırım maliyetlerin yüksekliği ve yatırımın geri dönüşün belirsizliğini göstermişler. Aslında şirketlerimizin ana sorunu dönüşüm için bir stratejilerin olmaması ve yatırım için ayrılan kısıtlı kaynakların boşa gitme korkusu yaşamaları. Bu konuda yardımcı olabilecek tedarikçiler talep düşüklüğünü neden olarak gösterirken şirketler de tedarikçilerin olmadığını, bulunamadığını belirtmekteler. Arz ve talep arasındaki bu kopukluk giderilmeli.

Şirketler, teknolojiler içerisinde kolay erişilebilen, hızlı uygulanabilen ve kar üzerinde en yüksek etkisi olan yatırımları önceliklendirmelidir. Yaratılan ek karı, yeni yatırımların finansmanına yönlendirerek şirket içinde bir “inovasyon döngüsü” oluşturmalıdır. Gelelim çözümlere.

Elbette stratejik hedef belirlemesi kolay değil, ancak emek yoğun olan işler biran önce endüstriyel robotlar ile yapılmalı. Bu süreç hem %100 kalite getirecek hem de vakit olarak kelimenin tam anlamıyla kat be kat kazandıracak. Hem de 3 vardiya çalışabilen makinalar kendini kısa sürede amorti edecek. Ancak buradan boşa çıkacak olan elemanları devlet destek kapsamında sahip çıkacak, onları belki de 2 yıl süren bir eğitime tabii tutacak ve bu süreç boyunca onların maaşlarını karşılaması gerekecek. Aksi halde ülke çağ atlayacak derken kendini kaosun içinde bulur. Dönüşümde ileri olan firmaların en büyük engelleri nitelikli çalışan ve veri güvenliği olarak gösterilmektedir. Nitelikli çalışan yetiştirebilmek için hızlı bir şekilde akademi 4.0’ı kurup genç çalışanlarımızı eğitmeliyiz. Diğer ülkelerden bizi ayıran en önemli özellik çabuk uyum sağlama kabiliyetimiz ve genç nüfusumuz. Siber güvenlik için ise ivedi bir şekilde başta tüm devlet kurumları olmak üzere milli işletim sistemi Pardus’a geçmeli ve yerli teknoloji firmaların bulut üzerinden hizmet vermeleri sağlanmalı. Bütün memurlara hızlandırılmış eğitim verilmelidir, olayın ciddiyeti anlatılıp eğitim sonunda Pardus ve Milli Siber Güvenlik Kurulu tarafından tabii tutulan sınavdan geçmeleri gerekmektedir. Geçemeyenler atama bekleyip geçenler tarafından ivedilikle değiştirilmeli, bu eğitimde e4’ü oluşturan 11 teknoloji ayrıntılı tanıtılmalı.

Endüstriyel robotlara geçiş süreci bizi bu robotları üretme sürecine sokacak. Bunların siber-fiziksel ortamda tasarlanıp üretilmesi ve bunlara uygun yazılım sağlanması bizim için somut adımlar olacaktır. İnovasyon döngüsü içinde olmak için girişimciler desteklenmeli ve bilhassa devletin kurumları tarafından desteklenmeli. Örneğin Ankara’da çöp toplama işini dijitalleştiren bir firma var, devlet tarafından tüm belediyelere bu zorunlu hale getirilmeli, o firma ya da benzeri bir firmadan bu ihtiyaç karşılanmalı ki insanlar yeni firmalar açsın ve dijital dönüşüme katkı sağlasın. Deneyim atölyeleri kurulmalı, bu atölyeler ile uygulama örnekleri incelenmeli ve faydalarını görmek için tecrübe edilmeli.

Stratejik plan neticesinde veri toplama ve değerlendirme stratejisi hayati öneme sahiptir, bu analizlerden katma değer yüksek ürünler meydana gelecektir. Şuan dönüşümü tamamlamış şirketlerin karar mekanizmasında veri analizi baz alınıyor hatta birçok karar yapay zekaya yaptırılıyor. Devletten teşvik alacak firmalar devlet tarafından standardize edilecek veri toplama ve siber güvenlik alt yapısının kullanım taahhüdünü vermeli. Verisiz dijital dönüşüm imkansız. Sadece imalatta değil, pazarlama, satış ve finansta veri ve yapay zeka kullanılmalı.

TÜSİAD’ın raporunda belirtilmiş olan sorunlar ve konsept çözümler, Ağustos 2017’de hazırlamış olduğum yol haritasında somut ve uygulamalı bir şekilde var. Akademi 4.0, Deneyim 4.0 ve hatta Tarım 4.0 ve Akıllı Şehirler 4.0 olarak sunulmuştur. İlgili yol haritasını www.semihsener.com adresinden indirebilirsiniz.

Samsun Gazetesin’de Yayınlanmıştır

Previous Fason Kültürü
Next KASPAROV SATRANÇ OYUNU | MAKİNAYA KARŞI İNSAN